Nu har bloggaren läst den av Kulturfonden beställda redogörelsen över våra gymnasiers framgångar, sammanställd av undervisningsrådet Erik Geber.

Texten läses såsom man ofta gör – valda delar först. Nu är den skummad i sin helhet. Några av de formuleringar andra observerade, missades av bloggaren i första genomläsningen.

Ämnet fysik är det som intresserar mest. Fysiken är ju ett av de ämnen som inte visar någon större popularitet i det svenskspråkiga Finland. Små kullar skriver och resultatet ligger något under våra finskspråkiga vänners prestationer, trots att studentexamen överlag går bra för vår lilla språkgrupp.

Det här måste vi givetvis försöka rätta till. Ingen lätt uppgift! Vi gör redan så mycket vi förmår på lärarhåll, det har bloggaren en känsla av. Att sedan bli påhoppad av all världens ”experter” utifrån, känns inte så bra.

Fysiken är ett tungt ämne. Det kräver tid, tålamod, flit och intresse utanför fysiksalen. När man jobbar duktigt, öppnar ämnet ändå mången dörr – det inses av de flitigare studenterna! Vi får kämpa på.

Tillbaka till Gebers rapport! I texten kan man läsa att det tydligen finns präster och professorer bland de duktigare akademikernas förfäder. Professorer! Kanske det. Präster? Skapar en teologisk bildning en atmosfär av vetenskaplighet? Utanför den egentliga teologin? Intressant tanke! Skulle gärna se en djupare utredning av saken!

Bloggaren har varken präster eller professorer bland sina kända förfäder. Känner inte till några jordbrukare heller! Tjänstemän och hantverkare förekommer däremot. Vanliga knegare!

Man hör väl till servicefolket!? Nåja! Det kunde vara sämre ställt. Man kunde vara arbetslös akademiker. Med präster och profeter bland släktens gamlingar!