Bloggaren har stött på ett utbrett missförstånd. Byte av församling över språkgränsen, tolkas som ett allmänt byte av språkregistrering. Är du ”finne” nu, har somliga frågat.

Jag har inte registrerat om mitt modersmål. Det är fortfarande svenska. Jag är finlandssvensk, men…

Minnen från ungdomen väcks. Vi finlandssvenskar är få. I en liten befolkningsgrupp finns onekligen både ljusa och mörka sidor. Till de mörka hör snobbkulturen, bäste broder-fenomen och annat otrevligt. Som skolelev fick vi med ”vanliga” efternamn minsann veta att vi räknades till klassen tjänstefolk. Mitt efternamn låter lite exotiskt, men det tyder väl bara på simpel invandrarbakgrund, det fick man höra. Inte undra på att över hälften av kompisarna och vännerna i det civila var finskspråkiga. På den sidan av staketet fanns inga sådana problem.

I dagens vardag har trycket lättat en aning. Fenomenen får närmast komiska drag. Minns att jag för några år sedan skulle betala för någonting kollektivt. Vad det var exakt, kommer jag förstås inte ihåg. En lokal fest tror jag. ”Du kan betala åt Plufsan”, sa man. Frågetecken! ”Vem är Plufsan?”, sa bloggaren. ”Herrrreguuud. Vet du inte vem Plufsan är? Äääär du verkligen finlandssvensk???”. Som så!

För några årtionden sedan var det här med fria politiska val långt ifrån en självklarhet. ”Visst röstade du väl på SFP”, lät det när man kom ut ur valbåset. Visst hände det, men bloggaren har alltid röstat på person i första hand och parti i andra. Statistiken efter valen idag visar att andra finlandssvenskar tänker lika! Understöder gärna det finlandssvenska, men då ska det ske utan känslor av obehag och tvång.

Hörde häromdagen i radion en rapport om tankesmedjan. Kände ett lätt illamående. Man tog upp misstankar om mygel, korruption och insider-kultur. Misstankar och verklighet behöver inte stämma överens, men det känns obehagligt.

Det sägs att man ska dra streck över det förflutna och gå vidare. Säkert sant och bra! Att dra streck över är ändå inte samma sak som att glömma! Jag är finlandssvensk, men ingen jävel ska placera mig i någon samhällsklass, varken hög eller låg. Som lärare delar jag inte in andra på det viset heller!! Ingen ska få för sig att kolla om jag hör till SFP när jag knackar på porten. Jag är vad jag är. Om den finlandssvenska kulturen har problem med det, är problemet inte mitt?