Frimärkssamlare kallar sig filatelister. Snofsigt ord! Bloggaren samlar inga frimärken. Är man a-filatelist då?

Märkligt detta. Det finns en massa andra saker jag INTE är. pianist t.ex. Borde kanske kalla mig apianist?

Bloggaren klyver kanske hår, men det känns märkligt med en vedertagen term för något man inte är. I detta fall inte troende.

Nu vet jag förstås att termen fyller en funktion. Om man aktivt vänder sig mot en tro på Gud i synnerhet och religion i allmänhet, måste man väl vara värd en term. Den termen förutsätter att man aktivt tar ställning mot religion. Sedan har vi förstås agnostikerna, vars skara bloggaren själv anspråkslöst räknar sig till. Vägrar som sådan förklara ”hur det verklige förhåller sig” med de stora frågorna därute. Ytterligare en kategori är de personer som helt resolut saknar intresse för religiösa spörsmål. Vet inte riktigt vad man borde kalla dem? A-religiösa?

Nu finns det förstås ett element av värdeladdning i termen ateist, som t.ex. termen ”afilatelist” saknar. Filateli är en hobby bland andra. Religion – eller brist på den – går onekligen en aning djupare. Det konstiga är att det inte finns flera sådana termer. Ingen klok modern naturvetare tror t.ex. på astrologi! Inte kallar man sig a-astrolog för det!

Den här agnostikern fascineras av termen ateism! Det är någonting skevt här. Inget illa ment dock! Vi är vad vi är och tolkar saker och ting som vi vill!