Bloggaren har på senare tid börjat se över vissa saker i sitt liv. Till dem hör att analysera vilka föreningar och samfund man tillhör.

Ett kriterium för att hänga kvar i ett samfund, är frågan om man idag skulle skriva in sig ifall man inte redan var medlem. På den grunden anser jag att Petrus församling inte passar mig längre.

Beslöt tillsammans med äkta hälften byta församling i evangelisk lutherska kyrkan. Parokialprincipen gör det omöjligt hänga kvar i annan svenskspråkig församling än den på vars område man råkar bo. Därför blev beslutet att lämna Petrus församling och helt resolut gå över i Kannelmäen seurakunta. Saken är nu registrerad och avstämplad.

Beslutet var inte lätt. Jag är finlandssvensk! Visserligen med en stark koppling till det finskspråkiga i vårt land. Kannelmäki känns ok. Kvinnopräster är fullt sysselsatta. Inget snack om skapelse i stället för evolution. Inga homofoba uttalanden, åtminstone som vi uppfattat saken.

Säkert har den nya församlingen också sina mörka sidor. Det har antagligen alla. Men Petrus får vara för min del. Åtminstone tills dess att saker och ting grundligt rannsakas och rättas till. Tänker inte nu lägga ut mera om detta. Denna agnostiker anser att Gud säkert behärskar finska också!