Vi har antagligen alla auktoriteter vi ser upp till, refererar till osv. Personer som vi själva och andra beundrar, för vad de sagt och gjort, eller bara för vad de är. För barn kan det vara en förälder, en dagistant, en lärare… Vuxna kanske beundrar en filosof, vetenskapare, författare, en duktig kompis eller en familjemedlem.

En del av mognadsprocessen är att se sprickor i fasaden. Man blir tvungen att se den man beundrar degraderas till ”vanlig människa” med såväl goda sidor som brister. Det kan vara en tung process – lite i stil med barnet som förlorar tron på julgubben.

Bloggaren ha ofta funderat på vad denna auktoritetstro egentligen innebär. Till en del kan det vara fråga om att låta någon annan tänka, dra upp riktlinjer, förklara hur det ”verkligen är”. Är det bra? Kanske – om auktoriteten är uppgiften vuxen! Men det kan också slå fel! En del politiska auktoriteter har minsann inte levt upp till måttet. Inte alla religiösa heller!

Idag sker förskjutningar inom bland annat politik och religion. Politiska partier med ett rätt så människofientligt program, växer till sig i Europa och kanske på andra ställen. Inom den religiösa sektorn pågår en sekularisering på gott och ont.

Vad önskar bloggaren inför det nya året 2013. Kanske en försiktig hållning till mången auktoritet? Det skadar inte att tänka själv! Och att respektera andra.

Gott Nytt År 2013