I dagens Hbl 24/12/12 skriver biskop Björn Vikström på debattsidan. Rubriken är ”Ge tröst åt dem som saknar rum”. Bloggaren tackar för julhälsningen! Den var bra. Uppmanar eventuella läsare att bekanta sig med den.

Eftersom insändaren finns på debattsidan kan bloggaren inte låta bli att fatta tag i den digitala pennan – min Mac. Jag citerar ett stycke:

”Under de senaste åren har man diskuterat bland annat kristna inslag i skolfester, samt religionsundervisning, bikthemlighet, fängelse- eller militärsjälavårdarens roll i dagens samhälle med mera. I likriktningens eller den strikta vetenskaplighetens namn vill man radera ut allt sådant som avviker; allt sådant som inte alla kan omfatta; allt sådant som pekar på ett Mysterium bortom det skenbart entydiga; allt sådant som inte passar in i marknadsekonomins nyttokalkyler eller det liberala välfärdssamhällets påstådda värderingsfria objektivitet”.

Ok. Här finns att bita i. I stycket gömmer sig ett dussintal olika diskussionsämnen. Skolfester går jag inte in på här. Bikthemlighet och själavåradre behövs! Det måste finnas någon i samhället vi kan vända oss till i krissituationer, utan att vara rädda för att bokföras i något obskyrt datasystem, som någon tjänsteman kan gå och läsa och i värsta fall åtgärda enligt godtycke. Marknadsekonomin ska vi också se upp med. Den ska vara en tjänare och inte en herre!

Men!

Det bloggaren måste protestera mot är att vetenskapen kastas in i det förkastligas häxkittel.  Vetenskapen likriktar INTE. Tvärtom ser jag betydligt större försök till likriktning bland speciellt bokstavtroende kristna. Vetenskapen innehåller massor av frågetecken och mysterier. Den dag vi kan allt, finns vetenskapen inte mer. Den dagen gryr knappast under mänsklighetens levnadsbana! Det som avviker, slipas inte bort av vetenskapen. Snarare är det här precis det som intresserar! Det som avviker kan ge nya infallsvinklar och hypoteser.

Har inte religionen dessa egenskaper? Kanske i teorin, men definitivt inte i praktiken. Det som saknas bland de tvärsäkra fundamentalisterna (inom flera religioner antagligen) är den ödmjukhet för X vetenskaparna känner. Vad är X? Vi talar om det med olika namn. Somliga använder universum, andra skapelsen. Man kunde kalla det ett Mysterium.

Med det vill bloggaren önska alla sina läsare en riktigt

God Jul!