Idag skulle vi möta vår undergång. Det trodde ett stort antal människor. Mayakalendern indikerade slutet på en tidsera och då måste ju någonting dramatiskt hända.

Ett av argumenten i långdansen känns speciellt tradigt. Det är ”vetenskapligt bevisat” att bla bla. Har på äldre dagar – med allt mer bristande respektfullhet – börjat ifråga ställa argumentet. Källor! Vilken vetenskapsman/kvinna? Är det verkligen en sakkunnig sådan? Finns det månne vetenskapare som är av annan åsikt? Förutspås undergången månntro av en sociolog som snackat med fyra personer?

Hela cirkusen påminner om en tanke jag länge haft. Våra religioners avtynande skapar ett vakuum. Vi börjar söka övernaturlighet där den kanske inte finns. Man kan ju inte veta! Det är ett annat av de där märkliga argumenten man klipper till det mesta med.

Det ser ut som om människan sist och slutligen inte är särskilt rationell. OK. Då är det väl så. Men här är vi ännu!