Lyssnade på radio häromdagen. Två damer och en herreman diskuterade. Tänker inte berätta om vad, det är inte relevant. Det som bloggaren lade märke till var diskussionsklimatet.

När en av damerna lagt fram sin synpunkt, var den vanliga reaktionen att den manliga diskussionsdeltagaren klippte till med ”Det där stämmer inte inte över huvudtaget” eller ”Det där är helt fel”. Sedan rättade han till någon liten detalj i damernas analys av det som diskuterades.

Märkligt! Vi människor tolkar världen olika! Så är det bara. Det som förvånar är den aggression och den fräckhet många bemöter medmänniskor med, speciellt vid diskussioner.

I radion blev effekten den, att damerna verkade mera trovärdiga! Det var åtminstone bloggarens spontana reaktion. Den som jagar upp sig och lägger fram sina synpunkter i affekt, förlorar lätt greppet om diskussionen. En frän och aggressiv diskussionsstil är långt ifrån effektiv.

Diskussioner i bloggar och sociala media är ofta mera givande. Det kan bero på att man måste tänka sig för då man ska lägga fram sina synpunkter. Det fungerar inte alltid här heller. Bloggaren har missförståtts, tolkats fel och angripits i svar och kommentarer. De positiva och uppbyggliga kommentarerna överväger ändå! Skulle gärna kalla detta för den nya tidens diskussionsforum! Den gamla ”sanningen” att en diskussion bäst förs direkt mellan två eller flera personer måste kanske omprövas.