Den här gången jämför man hur ”medeltalet” utvecklas under studietiden. Elever som antas i de olika gymnasierna, bör ha ett bestämt medeltal för att komma över tröskeln. Det nya ”medeltalet” i gymnasiet beräknas sedan enligt följande formel: Laudatur ger 7 poäng, eximia 6, magna 5, cum laude 4, lubenter 3, approbatur 2 ja improbatur 0 poäng. Sedan adderar man 3 för att skalan ska gå från 4 till 10. Data ses nedan. I samtliga skolors fall, sjunker medeltalen under gymnasietiden, beroende på bland annat en strängare bedömningsnivå i gymnasieskolan. Här ställer man sig frågan om grundskolans bedömning borde ses över???

https://docs.google.com/open?id=0B0feIF7i6pnwMkFiRGJBMjN2Zzg

Vad framgår? Bland annat:

– De svenskspråkiga gymnasierna klarar sig bra! Det har bloggaren påstått flera gånger tidigare.

– Bland de skolor som klarar sig bäst, hittar man många små skolor!

Är undersökningen vettigt genomförd? Dylika jämförelser mellan skolor kan alltid diskuteras, men de ÄR intressanta!

Mera om hur undersökningen genomfördes (på finska).

Det som inte riktigt är klart, är hur grundskolans medeltal beräknas. Känner inte igen resultate för den egna skolan!