Nej. Absolut inte, men…

Bloggaren irriterar sig ändå på ensidiga analyser. I Gazakonfilkten har båda sidor sina moraliska plus och minus! Världen utanför området ska INTE acceptera att Israel beskjuts av missiler. Israel ska ha rätten att försvara sig! Världen ska inte HELLER acceptera att ett område som kustremsan Gaza kvävs av en militär maktmur, som förhindrar att livsmedel, mediciner osv kan införas. Här om någonstans, ser vi ett exempel på principen att om två slåss, har både i viss mån fel.

I våra kyrkor (jo, bloggaren är där igen) talas det, åtminstone i den egna församlingen, om Herrens egendomsfolk Israel. Man ber i förbönen om välsignelse för den staten och att man där skulle få leva i fred. Understödes förstås, men formuleringen kunde omfatta motsidan också! Även palestinierna är förtjänta av fred. Visst ska den kristna kyrkan i sin förbön kunna be för icke-kristna, tycker bloggaren!

Problemet med Israel är en viss tabustatus. Under andra världskriget holocaust-vidrigheter, blev den judiska delen av befolkningen i Europa utsatt för en behandling som trotsar all beskrivning. Det här ska vi alltid minnas. Saken ska inte få upprepas. Det här ger ändå inte staten Israel någon som helst fullmakt att överskrida gemensamma normer och regler för hur en stat kan bete sig. Faktum är att allt annat uttrycker ett förakt mot Israel. Om vi börjar ge specialrättigheter åt den staten och ser mellan fingrarna i krissituationer, behandlar vi den som ett lite andligt begränsat barn i sandlådan, som det är synd om, som inte riktigt rår för sina handlingar och som de andra ungarna måste ha en viss distans till. Nej sjutton. Israel är en nation bland nationer, med både rättigheter och skyldigheter. Har varit där och gillat mycket av vad jag sett. Förbehåller mig ändå rätten att vara kritisk eftersom det är ett sätt att visa respekt! Gäller många andra stater i världen dessutom!

Bloggaren har inte kunskap om detaljer i konflikten och jag vill absolut inte utpeka vem som har rätt och fel. Det jag påstår är, att ingen står över all kritik här! Det bör vi alla, också inom församlingarna, förstå!