Bloggaren har inte studerat i Åbao akademi, utan i Helsingfors universitet. Någon enstaka kurs i datateknik har jag avklarat i Åbo. Känner därför inte heller till alla detaljer i sparprocessen vid akademin. Bloggaren reagerar närmast på en insändare i dagen Hbl (26/11/12). Professor Bo Lönnqvist anser att humaniora och teologi ska flyttas från Åbo till Vasa?! Däremot skulle naturvetenskaperna gärna få lämnas kvar! Jag citerar: ”De framgångsrika och nyttiga, självförsörjande naturvetenskaperna har inte någon avgörande beydelse för tanke och handling på svenska”. I en annan sats sägs det: ”Österbotten är företagsamt, innovativt, levande svenskbygd, avståndet till Sverige är kort. För svenskans överlevnad i Finland är humaniora, lärare och skola livsvillkoret. Att forska och doktorera är inte självändamål”.

Jag tappade bort mig en aning i logiken! Råkar tro att vi inte kan bygga en hållbar kultur enbart på basis av humaniora!! Det behövs en mycket bredare bas än så. Om vi tar skolan som en bas för vår finlandssvenska kultur, behöver vi BÅDE humaniora och naturvetenskap + en del till!

Bloggaren vill inte ta ställning till vilka ämnen som ska dras in, flyttas eller omarrangeras. Det jag inte går med på, är ovannämnda tudelning av vårt mänskliga kunnande! Jag har i mina dagar sett naturvetare med hög nivå på sin hybris. Tydligen kan en del humanister beskyllas för samma sak.