Bloggaren är absolut inte någon språkvårdare, men det är roligt att fundera på olika ords etymologi, uttryck, hur språk utvecklas, uttal osv. Här är ett par exempel på vad bloggaren reagerat på och föreslår:

Som naturvetare retar jag upp mig på nyhetsläsares uttal av ordet radon. Man säger vanligen radOn (markerar betoningen med en versal: uttalas alltså: radååån). Nu råkar gasen ifråga vara en ädelgas. Dessa är, bara för repetitionens skull: Helium, Neon, Argon, Xenon, Radon och Krypton (inte Kryptonit, vilket jag också hört i en nyhetssändning).

Vi hade en språkvårdare på jobbet som höll ett föredrag om hur vi ska uttrycka oss när vi talar med de unga. Passade på att fråga henne hur man uttalar gasens namn. ”RadON” sa hon. Bloggaren påpekade att vi i så fall får lov att döpa om hela serien med ädelgaser: HeliUm, NeON, ArgOn, XenON, RadON och KryptON. Hon tittade förvånat på mig och sade sedan att hon måste tänka om. Jag hade tydligen väckt ett visst tvivel. Språkvårdaren steg genast i bloggarens aktning. Varje akademiker som är beredd att tänka om, är en prydnad för sitt skrå! Bloggaren brukar ibland hävda att modersmålsläraren lär hur eleven ska uttrycka sig snofsigt, medan naturvetarna lär dem förstå vad de säger! (Inte att ta allt för allvarligt)

En annan historia är det här med det könsneutrala ”hen” i stället för han/hon! Utmärkt idé. I finska språket finns en motsvarighet, hän! Våra finska vänner klarar sig fint med det! Bloggaren har bestämt sig för att köra med ”hen”! Vissa följder kan det förstås få. Hur går det när man refererar till någon med ”honom” eller ”henne”? Kanske kan vi införa ett könsneutralt ”henom”? Ett alternativ skulle vara att knyta ihop ”hon” med ”honom” och ”han” med ”hanom”. Där måste man förstås omdefiniera ”honom” med ett litet könsbyte, men för att använda låneord, who cares! Bloggaren har stött på mycket svårare saker, t.ex. i finska och tyska språkets grammatik!

Slutligen har vi det där med årtal. Vi går mot år 2013. Hur uttalas det. Ömfotade språkvårdare föreslår ”tjugohundratretton”. NEEJ!!! Bloggaren vill säga ”tvåtusentretton”. Det korrelerar bättre med vårt förträffliga SI-system! Så det så!

Modersmålslärarna brukar påpeka att alla lärare är modersmålslärare. Jaa! Här var alltså bloggarens bidrag!