Bloggaren tycker ibland själv att det är märkligt med alla de religionsrelaterade inlägg han åstadkommer. Som agnostiker  skulle det vara enklast att låta tiden flöda och naturen ha sin gång. Om religioner i allmänhet och kristendomen i synnerhet inte är livsdugliga, ja då finns det inte så mycket att göra åt saken. Eller?

Det är inte så enkelt. Satt igår och förbättrade världen med äkta hälften. I bakgrunden spelade vi Vivaldis Gloria. Ibland måste man bara ta en paus i snackandet och lyssna. Musiken är mäktig och vacker.

I våra kyrkor är musiken en viktig del! Antagligen mycket viktigare än man i första hand tänker sig! Ta ordet gudstjänst. Vad associerar man den med? Kanske det visuella intrycket av en kyrka? Kanske de ceremonier man går igenom? Predikan? Jo förstås! Musiken!

Hur många predikanter minns man för deras livsverks skull – utanför den innersta kärnan av troende? Hm. Hur många mästare på sakral musik minns man? Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Vivaldi, ………

Det jag frågar mig i det här lilla inlägget är följande: Hur går det för den sakrala musiken om världen sekulariseras. Glöms den bort? Skapas det ny sakralt inspirerad musik? Är musiken hårt kopplad till och beroende av den kristna traditionen? Bloggaren minns sig inte ha hört musik kopplad till andra religioner än kristendomen??

Hur behandlas musiken i våra församlingar? Det råder ju kärva ekonomiska tider! I vår egen församling kan jag räkna upp minst 7 präster, alla män.  Minns inte exakta antalet teologer – äkta hälften vet säkert bättre, men att fråga just nu skulle vara att fuska. Hur många kantorer har vi. En! tror jag!? Hm! Det är tur att det finns CD-plattor, program som Spotify osv. Då kan man ju höra god musik hemma! Mera behöver kanske inte sägas!