Bloggaren har med en viss förvåning följt med diskussionen kring docent Juhani Bäckmans avhandling. Källor påstås inte existera. Bäckman själv polisanmäler saken. I Ryssland påstås han vara utsatt för förföljelse här i Finland osv. En definitiv grundstötning i hela historien hittar man i intervjun med professor Markku Kivinen (opponent vid disputationen),  där en forskare visar ett obehagligt förakt mot journalisten. I den här kampen blev resultatet 1-0 till hennes favör, det anser bloggaren!

En professor vid universitetet ska inte på det här sättet sitta på höga hästar och göra sig märkvärdig. En av unis uppgifter är att redogöra och förklara vetenskapliga ting för den breda allmänheten. Det är inte en klubb avsedd för inbördes beundran.

Som naturvetare frågar bloggaren sig om det finns stora objektivitetsskillnader mellan olika vetenskaper? Om vi frånser direkta plagiat och felciteringar av källor, kan det vara knepigt att lura, fuska, fabulera och ställa till det i fysik, kemi, biologi osv. I statsvetenskap verkar det så att säga fullt möjligt!!! Försöker inte agera expert! Funderar bara! Kan ha helt fel!

Fusk och plagiat är någonting man ser i skolan också – eventuellt. Det finns förträffliga program som söker igenom webben och avslöjar likheter i texter. Används de. Nja! Det behövs inte annat än att läraren tar emot handskrivet material, för att göra sökningen svår! Kanske vi lärare borde tänka mera på det här. När någonting skrivs, lämnas det in i digital form!?  Inte skriver vi rapporter och bokföringar med gåspenna ute i samhället heller. Det kunde vara motiverat att kalla oärlighet vid sitt rätta namn och tydligt visa att fusk får konsekvenser. Redan i skolan!  Det är fråga om vilja (och en aning förmåga).