Med åren förändras man. Kanske blir man mera kritisk, krävande och gnälligare? I den tripletten låter gnällig tråkigt, men de andra två behöver inte vara fel!

Det finns så sjuttons mycket man antas göra och också delvis också gör! Man förväntas arbeta på ett bestämt sätt, höra till den ena och den andra föreningen, rösta på bestämda partier i val, ha vissa åsikter, vara snäll mot medmänniskor som belönar en med en evig kritik, visa hänsyn, vara hjälpsam osv…

Visst är mycket av det här bra, men…

Som fysiker har jag alltid försökt vara lågmäld. När människor inte har ett hum om varifrån strömmen kommer när vi pluggar in stickkontakten, varför solen skiner, hur jordklotet uppstått, hur länge det funnits levande organismer på planeten, vad materia består av, när man tror att modern medicin har uppstått genom någon spontan process utan forskning, när man protesterar mot grundforskning  osv osv, ja då har jag så att säga smugit iväg utan att berätta hur det är. För att inte förnärma! Det finns saker jag inte vet, men det finns också mycket  jag kunde redogöra för. Vad får man för denna hänsyn? Välvilja? Nej sjutton. Man behandlas ofta som en tekniker som blir utskälld när tekniken inte fungerar, en fascist som ger blanka f..n i miljön osv. När man fixar någons dator, får man veta att personen nog skulle göra det själv, men hen har ”riktiga saker” att tänka på och ett ”arbete” att sköta!

Nej, med åldern blir man kanske visare!

Nu börjar det småningom räcka till. Det kliar i fingrarna att få säga till! Att rösta på en röd politiker? Eller en grön? Och berätta det för somliga snobbar! Att skriva ut sig ur alla föreningar och organisationer som inte står för det man egentligen tror på! Att berätta hur många kärnkraftverk det behövs när vi ska köra alla bilar elektriskt. Att påpeka nyttan att förkovra sig i teknik som lärare. Att göra någonting på ett nytt sätt minst en gång i veckan, eller kanske oftare! Att inte buga och bocka i tid och otid!

Med ålderns rätt kan man vara sig själv. Det borde kanske ha skett tidigare. Nu jävlar…