Sitter på fortblidning. En hel drös lärare har skyfflats ihop. Vi har fortbildning. Temat spelar inte så stor roll. Arbtessättet gör det dock. Målet är att få till stånd ett dokument. Vi brainstormar, skriver postit-lappar, dikuterar (de flesta lyssnar, några talar), sammanfattar och går på. Vi bränner uppskattningsvis 1000 persontimmar på detta, som ett par vettiga experter skulle göra på 20 minuter.

Hur stor del av arbetet i kommuner och på arbetsplatserna ser ut så här? Fysikern i mig får bara spader.

Snart över dock! Huh huh