Läste Metrotidningen i bussen. I Frankrike rapporteras den katolska kyrkan uppmana sina väljare till politiska röster mot ett lagförslag. Det gäller bland annat homosexuella personers rätt att ingå äktenskap.

Fy sjutton. Man må ha vilken åsikt man nu har i frågan. Kyrkan ska ändå inte lägga sig i sådana frågor. Politiska omröstningar är en sak, religion en annan.

Märkligt att en kristen kyrka ska verka exkluderande i stället för välkomnande!

Hade jag igår varit en fransk katolik, skulle jag inte längre i dag vara det! Bara som ett litet ställningstagande ute i periferin.