Hair! Sådär. Nu var musikalen avklarad. Strongt. Man minns sin ungdom. Människor med långt hår och starka känslor. Politiker med en rent otrolig uttrycksförmåga. Marthin Luther King med sitt tal ”I had a dream t.ex.”. Kriget i Vietnam. Där de mäktiga amerikanerna som fick grundligt på käften av en liten men tuff asiatisk nation. Det väckte mången tanke.

Mycket lever kvar. Det som 60-talet framom allt lärde bloggaren, var att ge blanka fan i vissa auktoriteter. Man måste tänka själv. Den lärdomen gjorde att bloggaren inte heller drogs med i alla av 60-talets moderiktningar. Var aldrig kommunist. Inte heller högertänkare. Var också kritisk mot mången förstockad lärare. Kanske är det därför bloggaren själv blev placerad på avigsidan på katedern??

Har bloggaren lyckats bättre själv? Hm! Vet inte! Somliga av livets fältslag förlorar man bara. Andra vinner man.

Vad återstår av den potentiella hippien som skriver blogg 2012? Kanske en människa som vet vad hen kan och vad hen inte förmår göra. Potentiellt kan man en hel del. Bara man vill!! Men man måste inte vilja vad som helst!

Hur såg publiken ut i Åbo Svenska Teater. Det gav också en tankeställare. 60-talets tuffa ungdom har blivit turbogamyler, både till utseendet och till åsikter – av mången kommentar att dömma. Men lite av glöden satt kvar. Trots rollatorer, hörapparater och närsynta blickar. Finemang!

Lyckad kväll. Hoppas mina yngre familjemedlemmar och elever ska få samma känsla om sisådär 40 år!