Inför kommunalvalet har frågan om skolnätverket i Hfors blommat upp igen. Bloggaren håller med om att förslagen till ändringarna i paketet var konstigt förberedda och att beslutsfattarna kanske riktat näsorna så högt mot skyn, att fältet tappades bort från synfältet.

Skulle gärna själv ha hörts mera. Saken har nämligen många sidor!

Bloggaren är fysiklektor i gymnasiet. Jag gillar inte att attackera mina kolleger. Blir jag själv direkt eller indirekt utsatt för attacker, måste jag givetvis försvara mig och mitt. Vad är det som retar mig nu?

Jo, vissa inlägg i debatten. Jag har hört röster som säger att det viktiga i gymnasieskolan ingalunda är att förmedla kunskap, utan att förmedla en vid människosyn! Maken till dravel har man sällan hört!!! KUNSKAP ÄR EN VIKTIG DEL AV EN FUNGERANDE MÄNNISKOSYN! Jag har vidare hört – via omvägar – att man i vårt humanekologiska gymnasium ställer sig något fientligt till ”hårda” naturvetenskaper. Åtminstone har ett antal föräldrar och elever uppfattat det så och hört av sig till mig personligen. Jag respekterar deras önskan att förbli anonyma.

Jag är förvånad. Har aldrig haft någonting att invända mot humanekologi tidigare. Inte heller mot konstämnen, geografi, litteratur och andra som jag föreställer mig betyda en hel del inom sektorn. Det är bra att vi är mångsidiga. Det borde också vi naturvetare vara!

Som fysiker känner jag på mig att mänskligheten inom en rimlig framtid står inför massiva problem. Våra råvaror tryter. Detta gäller både fossila bränslen och uran. Varifrån tar vi framtidens energi. Vilka realistiska alternativ finns det? Vi är många. Vi lever tätt på varandra. Sjukdomar kan spridas effektivt då. Hur tacklar vi det? Varifrån tar vi vår mat? Hur ska vi bo miljövänligt?

Jag kunde förlänga listan! Den springande punkten är, att många av dessa problem kan lösas med de hårda vetenskapernas hjälp! Vi behöver fysiker, läkare, kemister, teknologer osv. Ofta har den gruppen beskyllts för problemen av dem som inte ”känner till”. Dravel igen. Problemet är att vi är många och tär på resurserna. Den enda sak naturvetarna möjligen gjort sig skyldiga till, är att höja levnadsstandarden så högt, att vi kunnat bli så många. I framtiden måste vi antagligen se över den saken – på ett vettigt sätt förstås!

Handen på hjärtat! Hur många elever skriver studenten i fysik, kemi, biologi och lång matematik vid våra Helsingforsgymnasier? Det finns statistik! Kolla gärna!!!

När världen står inför problem, är min uppfattning att vi ska försöka lösa dem, inte dikta sköna dikter till mänsklighetens undergång! Vi kommer inte att existera för evigt, men vi borde utnyttja den tid vi har väl!

Det jag hört om diskussionerna där ute, får mig somliga dagar att resonera enligt samma linjer som tjänstemännen vid utbildningsverket! Skillnaden är att jag i motsats till dem och en del kolleger hade skällt offentligt!