Läste precis igenom min facebooksida. Stötte på en länk i vilken man fritt översatt kunde läsa följande: ”Vad har skett under den senaste tiden. Vetenskapen lät en man överleva ett fall ned från himlen. Religionen försökte avrätta en flicka som vill gå i skola. Religion 0, vetenskap 1.

Bloggaren funderade en stund och gillade sedan. Med förbehåll! Därför detta inlägg. Det finns risker i detta resonemang.

Kan vi verkligen generalisera och dra allting religiöst över en kam? Som jag läser nyheterna just nu, finns det mången muslim som fördömmer det skedde i Pakistan och andra länder. Hur är det med andra trossamfund? Där kan man väl vänta sig ett massivt avståndstagande mot dylika handlingar? Det är tragiskt att någon på religiösa – eller andra grunder – släpar ut en ung skolflicka ur bussen och skjuter henne. Men är det är typiskt för religion och atypiskt för vetenskap? Bloggaren tror inte att sådan skarp gräns kan dras.

Religion kan ibland medföra tolkningar som slår över i konstiga handlingar. Rationella människor reagerar. Läste precis en annan nyhet. Enligt färska undersökningar är ca var femte amerikansk medborgare idag agnostiker eller icke-religös. Antalet är kraftigt på ökande. Ännu för några år sedan vara man nere i 17 % och för ca 40 år sedan 9 % (om bloggaren minns rätt). Vad beror det här på? Vetenskap som vinner terräng? Kanske det, men kanske också på den fanatiska fundamentalism man ser exempel på i USA och andra länder. Det måste gå att förena de två världarna, den religiösa andliga och den rationella vetenskapliga. Om nu bloggaren uttryckte det rätt.

Orsaken till att jag gillade FB-länken är närmast att jag som företrädare för den vetenskapliga världssynen och försiktig agnostiker gillar att man tar avstånd från vidrigheter i stil med det skedda i Pakistan. Detta med olika argument!