Äkta hälften skrev för en tid sedan i sin blogg om v-ordet i Finland. På båda sidor om språkgränsen tenderar somliga medborgare – av båda könen dessutom – att krydda sitt språk med folkliga termer om kvinnans anatomi. Vad anser bloggaren om saken?

Låt mig uttrycka saken så här: Om jag skötte rekryteringen till ett företag, skulle jag aldrig anställa en person som använder ett sådant språk! Kan man inte slipa till sin terminologi bättre än så, är man antagligen helt enkelt försedd med en skalle vars densitet är hög!

Saken har en annan sida!

Följde häromdagen med Obs-programmet i TV. Vid ungefär 22 minuter kom det. Diskussionen gällde byggandet av eventuella skyskrapor i huvudstadsregionen. En av debattörerna (namn och parti ska jag inte nämna nu) drog till med kommentaren ”Skyskrapor är fallossymboler. Dem vill vi inte ha!”

3 kommentarer!

För det första! Vem är VI?! Bloggaren anser inte alls att skyskrapor behöver vara en dålig idé. Känner en och annan med samma åsikt. En välplanerad hög byggnad sparar skog och mark. Man kan göra den energisnål. Man kan – om viljan finns – få invånarna att bo nära butiker och andra servicepunkter. Då undviker man strömmar av bilar till shoppingcentra. Med mera. Estetiska värden? Svårare att diskutera, men en skövlad natur är inte heller en skön syn! Förstör skyskrapor Hfors ”skyline”. Knappast! Staden HAR ingen skyline. Man måste ju komma innanför Sveaborgssundet med Sverigebåten innan man kan se att där finns en stad. Några kyrkspiror kanske man får syn på! Just jo!

För det andra! Jag anser det vara en ytterst billigt trick att dra till med en kommentar av det här slaget för att slå hål på en vettig diskussion. Den enda nyttan med utsagan i Obs är att åtminstone den här väljaren vet vem som INTE får en röst i valet!

För det tredje! Bloggaren anser att det är kränkande att man tar någonting man inte gillar och översätter det i anatomiska termer på det här sättet. Det är INTE ok att använda mannens anatomi! Jag anser att det hela ligger på samma nivå som bruket av v-ordet. Det att man omskriver saken i kulturord i stället för att använda redigt folkspråk är bara fisförnämt!

Bloggaren lever i en familj, där kvinnor och flickor dominerar. I närfamiljen är jag den nästan den enda mannen. Har fru, dotter och två dotterdöttrar. Blir bl.a. därför ilsken när kvinnor behandlas fel och orättvist. Ur den synvinkeln sett, kunde jag kalla mig feminist. Samtidigt är det inte rent spel att köra med omvänd sexism, vilket jag anser att uttalandet i Obs var! Välj orden bättre bästa kandidat! Väljarna hör dig!