I en diskussion med en aggressivt ateistisk brittisk kollega, fick jag ta ställning till påståendet, att kristendomen är fullt jämförbar med vilket nyandligt fjolleri som helst, energiflöden, helande pyramider och kristaller, homeopati osv.

Jag håller inte med!

Skillnaden ligger uttryckligen i förstavelsen NYandlig. Våra äldre världsreligioner har åtminstone traditioner. Vilken är fördelen med det, så här ur en agnostikers synvinkel? Man vet åtminstone delvis var man har varandra. Man kan diskutera och möjligen förstå. När jag någon gång hamnat i diskussion om nyandliga ting, har jag fått bilden att det är bäst att låta bli all argumentering. Jag begriper ingenting av vad motparten påstår sig tro på. Ofta har jag funderat på om motparten förstår det själv!

Den goda sidan med traditioner, religiösa eller andra, är att de skapar en viss stabilitet.

Det finns en annan sida dock! Om tradtionens grepp är för starkt, kan det bli svårt att anpassa sig till världen idag. Jag tror att det här är en av orsakerna till att så många väljer att skriva ut sig ur kyrkan i vårt land. Man upplever religionen som kvävande. Bibeln är inte en bok i historia eller naturvetenskap. Den är inte heller en lagbok. Texterna är skrivna under en helt annan tidsepok och i en annan kultur än vår. Om man får tutat i sig att det hela ska tolkas bokstavligt, ja då hamnar man lätt på svag is!

Minns en incident! En bekant hade valt att inte sälja sin telefonaktie. Följd? En anklagelse om syndigt leverne av en församlingsmedlem! Motivering? Det står i skriften att man ska förvalta sitt pund! Det ska man säkert, men det här är nog att tolka traditionen på ett mycket subjektivt sätt, vilket är en risk!

Bloggaren är en försiktig vän av traditioner. Bland annat därför skulle jag ogärna se att religionsundervisning bannlyses ur våra skolor – något jag tror är helt möjligt inom en rimlig framtid.