Vi har en tendens att se det negativa. Också den här bloggaren gnäller för mycket. Därför detta inlägg. Stadens trafikverk, vad det nu heter nuförtiden, kuskar oss runt i ett antal blå skramliga telefonkiosker. Ett är dock säkert Kuskarna har blivit vänligare! Vi brukar nicka åt varandra när jag stiger in i kiosken. Tidigare fick man kallt stirrande blickar om man hälsade.

En liten hälsning är enligt bloggaren ett tecken på ömsesidig respekt – en sak man kan komma att fötrjäna. Att kräva respekt är svårare. Den moderna artiga kusken förtjänar! Inte de gamla surpupporna.

Det har också hänt att någon passagerar behövt hjälp. Rörelseförhinder, krångliga barnvagnar, sjukdomsattacker och annat. Jag har sett flera fall, där kusken lämnat sin stol och hjälpt till – vänliga ord inkluderade! Höga betyg!

Vad beror tendensen på? Kanske har man gått kurser i folkvett? Kanske är man medveten om att en arbetsplats idag inte är en självklarhet? Kanske måste vi i dagens hårda tider ta till enkla metoder för att orka, som t.ex. att vara vänliga mot varandra?? Bloggaren vet inte. Ja! En sak glömde jag. Kanske beror det hela på ett ökat antal invandrare bland kuskarna?? Intressant tanke i dagens. Finland!