I veckoslutets Hbl kunde man läsa att antalet skriftskolelever är på sjunkande. Antalet som låter döpa sig likaså. Finns det förklaringar? Säkert! Känner bloggaren till dem? Antagligen bara delvis. Tillåter mig ändå att spekulera lite.

Standardförklaringen ser ut att vara en konflikt mellan religionens världsbild och den rationella moderna människans mera vetenskapliga syn på tillvaron. Jag vet inte riktigt. Min erfarenhet är att många personer där ute inte är så rationella. Det finns ett utrymme för andlighet. Man fyller det med vad man nu råkar komma över, österländsk meditation, new age-fenomen osv. Blind tro på horoskop ser man ofta.

Det måste finnas andra orsaker.

Bloggaren har så smått ändrat åsikt om äggkoppen, som jag tidigare ställde mig kritisk till. Vad är det för en kopp? Jo, den där nya kapellbyggnaden vid kampen. Den döptes till äggkoppen av en kollega från Kajana. Trafiken i nämnda äggkopp lär vara strid. Turister trängs med lokalbefolkning med kontaktbehov. Någon att prata med. Det finns tom. en term för saken. Det kallas att bikta sig. Man lär ha personal för detta och bra så. Märkligt bara att man måste bygga ett snofsigt kapell för att få det gjort.

Det vanliga scenariot är en låst kyrkdörr. Man är tydligen rädd för att kyrksilvret ska norpas. Vill man tala med en präst, ska man tydligen boka tid i ett kansli nånstans. Här sköter katolikerna saken bättre. Prästen hittar man i kyrkan också utanför mässtiden. Jag har förstått att byråkrati idag upptar en allt större tid av de anställdas vardag i kyrkan, men lite märkligt är det här. När olyckor och tragedier sker, tenderar folk att söka sig till kyrkan. Det har man sett i mång nyhetssändningar. Här ser bloggaren en stor roll för dagens kyrka. Den kunde vara ett stöd när det går åt skogen. I större skala eller på det personliga planet!

Kyrkan känns fjärran. Man kontaktar den möjligen när man gifter sig eller någon dör. I övrigt tenderar den vara en del av stadens byggnadspark.

Det här var några små tankar. Det finns flera, men bloggaren tror att ovanstående är viktigt.