Lyssnade på en morgonandakt i radion. Radiorösten berättade om Iphone. Fin teknisk pryl, men… . Den tär på naturens resurser! Den kräver slavarbete i asiatiska företag. Den är en oetisk produkt. I något skede navigerades sedan diskussionen in på teologiska spörsmål. Jo jo.

Jag bestrider inte teknologins avigsidor. Måste ändå säga att en viss motvilja mot argumenteringen dök upp i tankarna. Varför måste man nödvändigtvis gå till attack mot Apple. Pc-världens företag är lika stora bovar. Nokia, Samsung och andra likaså. Att bara nämna en aktör smakar sökeri efter billiga poäng!

Barn- och slavarbete då? Naturresurser? Är inte de viktiga saker. Visst! Frågan är givetvis hur problemen ska åtgärdas. Vi tar arbetssidan först. Vi måste försöka jobba fram drägliga förhållanden överallt på jorden. Vettiga arbetstider, vettig lön och hälsovård. Åldersbegränsningar osv. Att bara genom protester få en fabrik att gå omkull är inte en vettig lösning. Människor behöver pengar. Om fabriken stängs, skaffar man pengar på andra sätt. Tänk på barnprostitution i Thailand. Inte trevligt!

Jag vet inte hur saker pch ting ska styras i en vettig riktning, men flummiga protester leder ingenvart. Konstruktiva förslag av den som förstår sig på problemen, tack!

Naturresurser då? Även om vi skulle gå tillbaka till naturen idag och leva ytterst enkelt, skulle problemen på lång sikt kvarstå. Vi är för många på jorden. Vi måste dels begränsa antalet människor på något sätt. De som säger att den religiösa principen är att uppfylla världen, kan alltså belåtet säga att uppgiften är avklarad. Hur ska vi göra det. Vet inte. Det gör jag sällan, men saken är viktig. Den andra viktiga biten är att utveckla vårt tekniska kunnande betydligt längre än vi gjort idag. Då kan vi jobba fram mjuk och miljövänlig teknologi för alla som är här. Det är äkta humanism. Mera naturvetenskap i skolorna. Det är trevligt och viktigt med konst, poesi och språkkunskaper, men i långa loppet räddar de inte världen.

Det var några tankar.

Flummiga miljömedvetna tankar retar bloggaren. Ofta är det samma personer som motsätter sig både vindkraft och utvecklandet av fusionskraften. Vi löser inga problem genom att flytta till ett torp på vischan eller att stänga fabriker godtyckligt bara för vårt eget samvetes skull! Våra analyser måste nå lite djupare än så!