Idag har bloggaren övervakat studentexamen. Modersmål och textkompetens! Mångsidigt! Bloggaren kände stor respekt för de unga som satt och vände ut och in på sina texter. Bland annat skulle en dikt av Hjalmar Gullberg analyseras. Det var ”Lantbrevbäraren”, som bloggaren de facto kommer ihåg. En dikt som berör!

Jag har tidigare skrivit om dikter. Är inte så bra på dem, men Hjalmar Gullberg tycker jag om. Nu råkar han med en av sina andra dikter vara en viss inspiration för några tidigare blogginlägg. Måste citera dikten ”Skapelsens Gud” ur verket Fädernesland.

En lustgård lät jag skapa
i regnbågsskrud,
ros, fjäril, palmträd, apa …
I mångfald är jag Gud

Blott den som mångfald ärar
mitt verk förstod
Vad vill mig dessa härar
som offrar människoblod?

Bed före slaget gärna!
Men ej till mig
Det är en fallen stjärna
Tvedräkt, som vållar krig

Jag gynnar ingendera
I lagens namn
ber jag få protestera
mot missbruk av mitt namn.

Här talas det om krig och elände, men jag tycker att dikten har relevans mot alla som försöker utnyttja religion för själviska syften. Dessutom tog Gullberg livet av sig, trots att han uppenbart var en person som grubblade på det här med religion. Sviktande hälsa lär ha legat bakom beslutet. Har vi rätt att fördömma?

Där har alla förståsiggåpåare något att tänka på. Anser en bloggande fysiklärare!