Jag hörde en gång en kollega i historia säga, att historia är det absolut viktigaste läroämnet i våra skolor. Jag bad om en motivering! ”Vi lär oss historia för att förstå de misstag vi gjort och vi lär oss att undvika dem i framtiden”. Det var svaret, fritt formulerat. Motiveringen haltar illa! Historia har man i en eller annan form undervisat länge i våra olika skolsystem. Hur har det gått under 1900-talet. Har vi lyckats undvika tidigare begångna misstag? Hm!

När vi motiverar saker och ting, måste vi försöka göra det med rim och reson. Annars faller allting platt till marken och skadar mer än det gör nytta! Om vi nu måste motivera överlag!

Det intressanta med bloggarens små krior, är att det som väcker överlägset mest diskussion, är inlägg som tangerar religion. Bloggaren funderar som agnostiker en del på de här frågorna. När man står på gränsen mellan två världar finns alltid risken för att man stöter sig med folk i båda lägren! Bland kommentarer jag fått finns några påståenden som jag inte kan låta bli att ta ställning till. Frågan är vilken religionens roll är inom vårt samhälle. hur ska vi t.ex. motivera undervisning i religion i våra skolor? Jag ställer upp påståendena systematiskt och kommenterar i min tur:

A.
Utan den kristna moralen och etiken skulle vi handla själviskt och kaotiskt i samhället. Kristna normer behövs för att vi ska kunna ställa upp samhällets spelregler.
B.
Utan det kristna budskapet skulle vi sakna kärlek och omtanke för medmänniskan.
C.
Religion står för stabilitet och fred i vårt samhälle.

Kommentarer
A.
Människan har sett ut som hon gör idag i många tiotals tusen år. Vårt intellekt har säkert utvecklats i en eller annan riktning, men vissa saker måste ha funnits med länge. Till dem hör det faktum att vi levt i familjer, i förhållande till klaner och, under de senaste ca 10 000 åren också bevisligen städer. När många människor ska leva tillsammans, behövs regler och normer. Kristendomen som religion är ca 2000 år gammal. Vi klarade oss (med varierande framgång) innan vår tideräknings början! Jag vägrar tro att en kristen moral och etik är en grundförutsättning för ett organiserat samhälle med lagar och normer. Kristendomen kom säkert att anamma existerande normer under sin tidiga period, för att sedan modifiera dem. Inget fel på det, men grunden fanns där från förr. Hur är det med andra religioner? De måste ha varit väldigt varierande under forntiden. En direkt koppling mellan en specifik religion och ordning i vårt samhälle, är inte något bloggaren ser som en självklarhet!

B.
Är det så? Vi har t.ex. vägörenhetsorganistationer som är obundna av religion. Man kunde nämna Röda Korset (korssymbolen är politisk, kopplad till en kanton i Schweiz), Oxfam i Storbritannien, eller varför inte hela FN. Det finns givetvis religiösa välgörenhetsorganistationer också, men kopplingen är inte uppenbar. På det personliga planet känner jag många ateistiskt eller areligiöst riktade människor, som omfattar sina medmänniskor med stor empati. Finns det en koppling mellan religion och kärlek till nästan. Säkert, men inte en exklusiv sådan.

C.
Läget idag och här är ganska lugnt. Kristendomen har ändå en blodig historia, med krig och förtryck av fritt tänkande i bagaget. Det måste vi minnas! Andra religioner då! För 11 år sedan hade vi tragedin med WTC. Fredligt och samhällsbevarande? Nej! Relevant i denna diskussion? Det tror jag absolut. En i grunden fredlig och human religion, kan få obehagliga uttrycksformer om det vill sig.

Jag vill INTE framstå som religionsfientlig. Det jag vill säga, är att man måste vara försiktig med motiveringar och förklaringar. Saker och ting har ofta många sidor.

Jag har vid flera tillfällen blivit tillfrågad om jag som fysiker inte skulle önska att religionsundervisningen slopas i våra skolor. För det första förstår jag inte kopplingen till fysik! För det andra är min åsikt den, att religionsundervisning (icke-konfessionell sådan) behövs i en allmänbildande skola. Varför? Därför att religion är viktigt för många människor här på jorden. Att ha kunskap om dessa människors världsbild, gör att vi förstår mera! Det handlar om respekt, som vi båda visa mot andra och förvänta oss själva. Den åsikten måste både religiösa och ateister väl kunna komma överens om.