För någon vecka sedan gav läkaren Juha Hänninen, chef för Terhohemmet, ut en bok. Har inte läst den, men i media efterlyste JH en – bloggarens ordval – mera liberal och tillåtande lagstiftning om dödshjälp, eutanasi. Reaktionen kom som förväntat i form av insändare, blogginslag och annat, där speciellt kristna skribenter opponerar sig. Livet är heligt och givet av Gud, heter det. Människan har inte rätt att förkorta livet. OK. Det här är en åsikt! Man kunde ju förstås fråga vem som har större erfarenhet, religiösa tyckare eller en läkare som dagligen ser dödens problematik i sitt arbete!

Frågan är svår. Bloggaren har inte tillräckligt med erfarenhet för att tycka till i frågan. Väljer därför att tangera den och ta upp en sidolinje. Ska religiös tradition påverka lagstiftningen! Ute i världen hittar man många åsikter i den frågan. Det finns länder med statsreligion. Det finns andra länder, där koppling mellan stat och religion är avklippt med besked (t.ex. Frankrike). Vi har vår folkkyrka (som den nu ska kallas – det har bloggaren erfarit), som i princip har vissa drag av statskyrka.

Bloggarens åsikt är att religiösa argument ska höras och respekteras, men de får inte styra! Inom lagstiftningens gränser ska en religiös person ha stora möjligheter att fatta beslut om sitt eget liv på basis av sina övertygelser. Det samma gäller också människor med andra övertygelser. Ska vi tllåta eutanasi? Vet inte!!

Bloggaren klagar inte på lagstiftarna! De gör så gott de kan och vi har det bra i vårt land! Det jag främst argumenterar mot, är tonen i somliga av de inlägg jag läst. Än en gång vill jag påstå, att en religiös person inte har monopol på etik och moral!