Bloggaren har läst papperstidningen Hbl 3/9/2012. Där kunde man läsa en historia med namnet Akustiskt korsdrag. Vad rörde sig det om. Jo, lokalradion!

Om man följer med rikssvenska media, hör man både i radio och TV en massa olika dialekter. Så ska det vara! Vi låter olika. Finlandssvenskan har också gjort sitt intrång i Sverige, trots att lyssnarna där tror att talaren bryter på finska.

Skribenten i Hbl avslutar sin historia med en märklig knorr. Han säger att en österbottnisk brytning i huvudstadsregionen får honom att byta radiokanal.

Äh. Vakna upp! Det finns en värld utanför trakterna kring Hbl-huset. Tölö och Eira räcker inte till! Området söder om Ring III är litet i ett större perspektiv! Till och med det svenskspråkiga Finland är en obetydlig fläck på världskartan. Vi kunde börja vår vandring mot upplysning med att inse att alla inte pratar som vi inom de närmaste kvarteren. Det är klart att en radioröst inte kan ha en dialekt som lyssnaren omöjligt kan förstå, men… Namnet på en lokal mullvadshög betonas ”fel”. Vad spelar det för roll! Fy sjutton! Undertecknad gillar den radiorösten skarpt i alla fall!! Radion får ljuda i godan ro. Hellre låter man då bli att betala för en blaska med lokalhögfärdiga ledarkolumner.