Bloggaren har lyssnat på radio. På väg till jobbet lyssnade jag på ”De äldres råd”. Det gör jag knappast igen, trots att jag själv är på väg in i åldersgruppen med dunder och brak.

En av programpratarna, må namnet vara onämnt, uttalade sig om Carl Haglund. ”Han vet iingenting. Han är ju så uung!” Jag är långt ifrån expert på vad Carl Haglund vet och kan, men om en person i hans ålder lyckas bli EU-parlamentariker och dessutom försvarsminister, kan han inte vara helt bakom flötet.

Jag vill inte uttrycka bristande respekt mot äldre och livserfarenhet, men alla slantar har två sidor. Livserfarenhet är bra, men kan också vara en begränsning! Som fysiker vet jag att många av de suveränt bästa idéerna kläcks av mycket unga människor. Varför det? En delorsak kan vara att de inte begränsas av de erfarenheter de hopat på sig. De tänker fritt!

Einstein är känd för ett antal (antagligen mer eller mindre sanna) citat. Ett av de bättre är: ”Sunt förnuft är inget annat än en samling fördomar inlärda innan man fyllt arton.”

Respekt ska man inte kräva. Man ska förtjäna det! En del av den processen innebär att man lär sig respektera andra! Både unga och äldre!!!