När bloggaren var tonåring, var det populärt att engagera sig i politiska frågor, vanligen på den vänstra och röda kanten av det politiska spektret. Bloggaren var aldrig övertygad. Det var inte intresset som saknades! Visst var det fint att ta ställning för de fattiga och utsatta i världen, se kritiskt på snåla imperialister osv, men…

Det fanns någonting som inte stämde. I Sovjetunionen och Kina kunde man råka riktigt illa ut bara för att man inte tänkte rätt! Bloggaren har alltid haft svårt med auktoriteter. Det skulle därför vara en mardröm att måsta tänka på ett bestämt sätt! Västvärlden var inte helt problemlös heller. T.ex. kriget i Vietnam kändes ytterst otrevligt. Trots det var bloggaren kanske en mild socialist med blickarna och framtidshoppet riktat västerut. I väst fick man åtminstone fritt komma fram med åsikter!

Sedan föll Sovjetunionen och Berlinmuren revs. Blev allt bra? Hm. Domen som Pussy Riot fick häromdagen säger en del om den saken. Vi läste översättningen av deras sång i bladet och både äkta hälften och bloggaren reagerade lika. Så här tycker vi också – åtminstone på basis av vad vi vet om läget i dagens Ryssland. Dessutom såg vi inga element av kritik mot religion i visan de sjöng, snarare tvärtom. Kyrkans ledare fick sig en känga, men det är en annan sak! Om jag inte missminner mig, fick Jesus själv en raseriattack när han såg vad som försiggick i templet. Han drev bort handelsmän och lurendrejare med hugg och slag. Strongt!

Det finns två saker bloggaren med vemod läser ut av händelserna. Det ena är att frihet och demokrati ligger fjärran i dagens Ryssland, det andra är att vi ser ett nytt exempel på att religion och politik ofta är en ytterst dålig kombination!