Bloggaren talar ofta för ungdomen. Är man lärare så är man!

Ibland måste man vända på steken dock. I artiklar, mediainlägg och i diskussioner hör man ofta klagomål på att ”bara” äldre var med. Än sedan?

Ingen grupp ska marginaliseras. Vad är det för fel på äldre medborgare? Borde man inte säga någonting i stil med att ”de äldre förstod att delta”? Äldre och yngre medborgare har alltid varit olika. Unga har livskraft och entusiasm, äldre tar det kanske lite lugnare i svängarna, men hänger för det mesta riktigt bra med. Jag känner flera seniorbekanta som t.ex. behärskar den här it-tekniken bättre än mången ungdom. Vi börjar leva i en period, då också äldre personer varit med om den tekniska utvecklingen och kanske erfarit både goda och negativa drag i denna. Ålder ger perspektiv.

Om en arrangör av något jippo vill ha en bred åldersmarginal på sin publik, måste jippot fixas därefter. Det kan vara en svår uppgift, men gnällande i efterhand är inte till nytta för någon.