Diskussionen om reduceringen av antalet undervisningstimmar i religion i grundskolan fortsätter i media. Man föreslår bland annat att den etiska biten kunde skötas av ämnena historia/samhällslära. Skulle det här vara en förbättring? Bloggaren ställer sig frågande.

De här frågorna är ytterst komplicerade. Antalet undervisningstimmar i religion och historia tar tillsammans upp en betydande del av resurserna i vårt lands skolor. Hur är det med etik och moral efter skolan? I vårt land har vi för närvarande allt annat än lovande etiska trender. Kärleken för nästan och respekten för personer som saknar finländskt pass är minsann på tillbakagång. Våldet i samhället och inom familjen ser man ofta i nyheterna.

Finns det någon ljusning? Visst! Vi människor har t.ex. blivit mycket mer miljömedvetna än vi var för några årtionden sedan. Det här är en tydlig trend och det i många länder!

Vem har påverkat detta? Bloggarens förslag är att skolornas naturvetare, kanske främst biologerna, har gjort ett fint arbete här! Detta bara som ett exempel på hur etik och moral inte kan teoretiskt kan fokuseras på något enskilt ämne, det må vara hur ”humanistiskt” som helst! De här frågorna måste behandlas på bred front. Många ämnen bidrar här.