Vi människor tycker om att argumentera. Det är bra, eftersom en god diskussion kan få nya tankar och synvinklar att klarna för var och en av oss.

Det finns ändå två argumentkategorier bloggaren bokstavligen är allergisk mot. Jag väljer att namnge dem här.

1.
Traditionsargumentet.
Exempel: ”Så här kan vi inte ha det! Så har det aldrig varit tidigare!”
Det finns mycket i dagens samhälle som vi inte haft tidigare! Vi har haft fred i Finland i över 60 år. Tidigare var konflikter vanliga. Vi har en god hälsovård, trots allt gnällande. Många sjukdomar är i praktiken utrotade, barndödligheten är radikalt mindre än för 100 år sedan osv. Vi har en hygglig levnadsstandard trots ekonomiska problem i världen. Alla dessa saker har vi uppnått via nya tankar och idéer som har aktualiserats. Processen är inte slutförd, Den pågår hela tiden! Idag blir nya arbetsmetoder inom undervisningen med jämna mellanrum möjliga. Så har vi inte haft det tidigare! Än sedan? Vetenskaplig forskning ger medicin och teknik helt nya arbetsmetoder. En del av dem har vi inte utnyttjat tidigare! Visst kan det finnas etiska och andra gråzoner här, men traditionsargumentet bör undvikas då dessa diskuteras.

2.
Det teologiska argumentet.
Exempel: ”De första skola bliva de sista!”
Orättvisor i dagens samhälle kommenteras nu och då med argument av den här typen. Det kan medföra tröst för den som tror på de religiösa värdena, men argumentet är absolut INTE en orsak att undvika försök till förbättringar! Vi måste sträva till att motverka mobbningar i skola och på arbetsplatser, olika lön på grund av kön och annat töntigt.

Diskussion och argumentering är ok, men helst utan ovanstående!