Bloggarens fru är folklorist. Hon irriteras ibland av folk som är av åsikten: ”Jag är också folklorist, jag har firat både jul och påsk”. Amatörexeperter finns det gott om! Bloggaren själv upplever samma sak, men på ett lite konstigare sätt. Min identitet består av att vara lärare och fysiker.

Har ibland känslan av att alla anser sig vara experter på lärandet. Alla har ju gått i skola! När mitt yrke klarnar för en medmänniska, är reaktionen vanligen den, att personen ifråga berättar om någon lärare som varit jobbig, orättvis, högfärdig eller på något annat sätt oborstad. ”Jag skulle inte vara en sådan lärare, utan …” . Jo jo. Det är lätt att fantisera. Kunskapen om vad som sker i klassen ökar som känt med kvadraten på avståndet från katedern – så känns det i alla fall.

Att vara fysiker är lite annorlunda. Det finns inte lika många amatörexperter. Snarare känner man sig lite isolerad och oförstådd. Jag kom att tänka på detta häromdagen då jag läste en artikel i bladet Arkhimedes. Där framgick att det så kallade SI-systemet, ett system för mått och vikter, just nu håller på att bearbetas en aning. I systemet finns 7 grundstorheter med motsvarande mått. Dessa är längd (meter), massa (kilogram), tid (sekund), strömstyrka (ampere), temperatur (Kelvin), substansmängd (mol) och ljusstyrka (candela). Man måste definiera hur dessa mäts! Till exempel metern är definierad som den sträcka ljuset i tomrum färdas på en bestämd tid (1/299 792 458 sekunder). Metern är på det sättet definierad via en naturkonstant, ljusets hastighet. Arbetet just nu, går ut på att försöka definiera alla grundstorheterna så att de bygger på naturkonstanter – om möjligt.

Bloggaren minns en kaffebordsdiskussion för flera år sedan år sedan, då någon frågade om systemet. ”Varför en så konstig definition?” sade man. ”Varför inte använda en linjal? (ha ha)” Bloggaren berättade att den ursprungliga tanken var att jordklotets mått låg bakom metern. Första försöken att definiera måttet skedde i samband med franska revolution på 1790-talet. Parismeridianen bestämdes vara 10 miljoner meter lång. ”Jaha, varför fortsatte man inte med det då?” Bloggaren försökte förklara att man måste försöka basera mått på naturkonstanter om det går. Då är vi inte beroende av en godtycklig planets svårbestämda och föränderliga mått. Reaktionen? ”HA HA – han anser att jorden inte är naturlig! Ha ha ha. Fysiker är bra dabbiga.” Det är tydligen alltid ett gott val att skämta bort det man inte begriper.

Det är märkligt detta. Bloggaren skulle inte göra sig lustig över att en historiker berättar att andra värdskriget startade 1939 när Tyskland invaderade Polen. Inte ens om jag var av motsatt åsikt!

Nåja. Man får väl vara nöjd med att många är experter på lärandet medan få är experter på fysik. Då blir det ju så att säga i medeltal ganska bra!