Finland presterar bra i internationella jämförelser av PISA-poäng. Vi har fått ett rykte om oss att vara en sjujäkla bra skolnation. På min arbetsplats, Brändö gymnasium, har vi haft flera utländska lärargrupper, som vill ta del av vad vi gör. Trevligt för all del, men… Jag har lovat ta hand om en grupp rikssvenska lärare och redogöra för gymnasieutbildningen i Finland för dem. Sverige anses ju inte toppa skolstatistiken precis. Det intressanta är vad som sker sedan!

I Sverige hittar vi utmärkta högskolor! T.ex. Uppsala och Stockholms universitet, liksom Chalmers tekniska högskola ser man titt som tätt nämnas i pressen. De ligger också högt på internationella rankinglistor. Den svenska industri- och företagsvärlden behöver inte heller skämmas för sig. I landet tillverkas bilar och flygplan, kvalitativ elektronik och produkter inom försvarsindustrin. Den medicinska forskningen ligger på topp osv.

Vad händer egentligen? Det ser ut som om våra goda grannar i väst, tar fast försprånget vi eventuellt har, efter skoltiden! Dessutom verkar det som om man i Sverige skulle ha en lämplig social talang, då det gäller att marknadsföra och sälja det man tillverkar?!?

Bloggaren tror att speciellt den senare biten är viktig. Man måste kunna acceptera och umgås med människor, som är väldigt olika en själv – detta både inom det egna landet och utanför detsamma.

Kan inte vi det i Finland. Säkert ibland på individnivå, men kollektivt?

Det här sammanhänger med vissa politiska vindar som just nu blåser. En oroande stor del av befolningen tycks anse att en sann finnländare ska vara en vit, heterosexuell man, som har en måttlig utbildning och snackar finska, detta med en vokabulär som är rikligt kryddad med svordomar, rasism och annat otrevligt.

En nation bestående av tillräckligt många sådana människor, startat inga företag med internationell framgång. Om man säljer torrdass inom egen kommun får man vara nöjd. Det räcker inte länge innan vi får be resten av Europa om hjälp med ekonomin sedan!

Vår grundutbildning fungerar, men det skulle kanske vara på sin plats att analysera nästa steg. Vi borde utveckla konsten att samarbeta, kommunicera, behärska språk och kulturer, acceptera att vi har olika människor inom eget samhälle osv. Det är man bra på i Sverige! Se bara vad det har lett till!