Bloggaren gjorde en liten undersökning om gymnasieskolans elevantal kunde tänkas ha samband med skolans resultat i studentexamen. På nationell nivå gick det inte att se ett sådant samband, baserat på poängen i de obligatoriska ämnena i skrivningarna våren 2012.

En anonym kontakt bad om en motsvarande undersökning av läget på finlandssvenskt håll. Inget problem! Analysen hittar läsaren

HÄR

Källdata