Nu är då vårens (2012) studentexamen analyserad. Resuktatet är igen intressant. Statistiken är beräknad enligt de obligatoriska ämnenas bifallsrösters poäng och publicerad i Helsingin Sanomat. En närmare analys visar följande vägda poängmedeltal:

Alla: 17.71
Finskspråkiga: 17.66
Svenskspråkiga: 18,34

Bloggaren frågar sig igen varför det påstås att de svenskspråkiga abiturienterna påstås ha ett svagt resultat.

En närmare analys hittar man här!