Norges nationaldag, 17 maj, har nyligen passerat. I USA firar man 4 juli. I Finland firar vi 6 december. Hur firar vi?

I både Norge och USA är det nästan fråga om en karneval. Människor är ute och slår runt. Man glädjer sig över självständigheten. Hur är det i Finland? Medborgaren sitter och ser på TV. Där visar man hur den politiska och kulturella eliten firar i presidentens slott. ”Vanligt folk” tar det hela med ro minsann. Varför saknas glädjen i firandet? Ett argument är att man i Finland hedrar de som stupade i landets krig. Dessa personer är värda all heder! Den saken behöver inte diskuteras! Faktum är ändå att också USA och Norge har sina stupade. Man har inte undgått det elände krig innebär där heller. Ändå gläds man över självständigheten.

Det här är inte avsett som kritik. Bloggaren bara förundras. Söker orsaker och tolkningar.

Kanske det kalla vädret 6/12 har med saken att göra??

Jag skulle inte tycka om att Finlands självständighetsdag förvandlades till en supfest som midsommar eller Valborg. Lite mera glädje och tro på framtiden skulle kanske ändå inte skada. Vårt land har goda utvecklingsmöjligheter, finländarna är arbetsamma och innovativa. Vår utbildning fungerar. Varför inte se ljust på detta.