Fy fasen! Dags för björkpollen igen. Sniff!

Bloggaren bestämde sig för att ta upp saken med en läkare. Valet föll på företagshälsovården. Tidigare kunde lärarna söka sig till läkarcentralen Mehiläinen med dylika problem. Det fungerade bra. Nu har man sparat och vi måste utnyttja ett annat ställe!

Sökte mig till hälsostationen. Anmälan och tidsbeställning i våning 6 stod det på skylten. Hissen fungerade inte. Bloggaren gick upp för alla trapporna, tillsammans med olycksbröder och -systrar. Eftersom andningen inte riktigt vill gå på normala varv, är detta en tungs uppgift. I sjätte våningen var det full remont på gång. Ingen mottagning! Frågade en som såg ut att jobba på stationen om råd. Konversationen skedde på andra inhemska, men ska här fritt översättas.

”Tidsbeställning?? Den har ju flyttat till våning 2, höh”. Adrenalinet började göra ge sig till känna i bloggarens blodomlopp. Frågade om man inte kunde tänka sig att sätta upp en lapp om saken i trappan. ”Varför det”? Informerade om att patienter i så fall skulle undvika onödiga astma-attacker. ”…… jaa …., …… det förstås…… . ….. men … vem ska sätta upp lappen”?

Småsvärande sökte sig bloggaren ner till våning 2. Eftersom fallet var en aning brådskande (sniff och flås), gick det an att boka en läkartid endast två veckor fram i tiden. Bloggaren övervägde om inte den privata vården kanske skulle vara värd att satsa på?

Man undrar stillsamt hur stor del av stadens byråkrati som sköts lika effektivt som hälsovården!