Nummer fem står i tur (källa).

5.
Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found.

Knepigt detta med auktoriteter. Det finns givetvis personer man har respekt för. En fysiker kan nämna de stora namnen som Einstein, Bohr, Heisenberg osv. Många av oss ser dessa personer som auktoriteter. Det vi inte gör (hoppas jag) är att anse dem ofelbara. Nämnde tidigare i denna blogg om möjligheten att materialla partiklar har setts röra sig fortare än ljuset. Saken blev aldrig bevisad, men den diskuterades. Bra så.

Respekt betyder inte att man blint tror på vad en så kallad auktoritet har sagt och gjort. Det är snarare fråga om att använda ”auktoriteten” som ledstjärna. Dessa personer hade själva andra auktoriteter att tampas med på sin tid. Det är en del av utvecklingen.