Dags för budord nr. 3 (Källa)

Never try to discourage thinking for you are sure to succeed.

Här har tiderna förändrats en hel del. Idag är det lättare att kontrollera och söka fram information än tidigare. Under min egen ungdom kryllade det av ”tyckare” och ”livserfarna” som kom fram med märkliga påståenden och åsikter, bl.a. inom mitt eget område, fysiken. Jag tänker inte gå till detaljer här, men mycket av det som påstods var blatant fel!

Dessa tyckare finns idag också, men inom undervisningen har de klart minskat, åtminstone i de skolor jag haft förmånen att jobba i.

Hur är det med ungdomen? Det varierar. Passiva studerande som nöjer sig med godkända vitsord, kan fås att åtminstone utåt tro på vad som helst! De aktiva och intresserade, som redan har en fortsatt utbildning och karriär i tankarna, är nog så kritiska. De tänker själv.

För att knyta till budordet. Kan man som lärare stoppa tankeflödet i en ung människas hjärna. Garanterat! Det är bekvämt att bara ta lärarens ord för givet och sedan inte reflektera över saken mera! Som tur är lyckas det inte i alla fall.

Jag minns speciellt en matematiklektion under min egen tid som elev. Vi gick igenom multiplikationsalgoritmen. Två 2-siffriga tal ställdes upp under varandra:

Jag förstod inte då, varför raden under talet 115 skiftades ett steg ”vänsterut” i algoritmen. Jag frågade. Svar: ”Håll käften unge. Vi inte för att sitta och tänka. Vi är här för att öva matematik!” Ja ja. O tempora, o mores!