Nummer två i serien av budord låter så här: (Länk till källan)

2. Do not think it worth while to proceed by concealing evidence, for the evidence is sure to come to light.

Stämmer bra! I en undervisningsgrupp på däromkring 20 studerande, finns det minsann alltid några som är speciellt bra på att tänka rationellt, ifrågaställa och söka fram fakta. Far man fram med ofullständiga, eller direkt felaktiga, resonemang, kan man räkna med att avslöjas snabbt.

Under bloggarens drygt 30-åriga karriär som lärare, har det skett en tydlig utveckling här. Auktoritetstroendet har minskat till förmån för ett självständigt kunskapssökande. Det här gäller inte alla studerande, men andelen HAR ökat. Än finns det hopp för mänskligheten.