Äkta hälften kom hem från sin resa till Berlin. Hon sade att det var skönt att kunna snacka svenska i bussar och tåg utan att behöva kolla medresenärernas reaktioner. Bloggaren har själv haft samma fria känsla utomlands, där man ofta hör många olika språk talas oberoende av ett lands nationalspråk. Nog är det konstigt att det ska vara annorlunda här hemma!

Vi finlandssvenskar är till antalet ca 250 000, något beroende på hur man räknar. Det finns ungefär lika många människor på Island. Varför ska vi behöva akta oss för att tala vårt modersmål i vårt eget land. Jag har inte under de senaste åren blivit direkt hotad, men nog blivit mer eller mindre vänligt uppmanad att tala finska, eftersom jag bor i Finland. Jag brukar klara av att ge en motkommentar, men speciellt då barn och ungdomar utsätts för den här sortens dumheter, blir jag förbannad.

Jag minns tydligt konversationen vid ett bord i en matsal i CERN. Fyra fysiker satt och diskuterade med varandra. Det lustiga var att de talade fyra språk! Engelska, franska, tyska och spanska. Var och en pratade glatt sitt eget modersmål, och blev uppenbart förstådd. Att behärska och respektera andra språk och kulturer breddar ju ens mentala horisont! Varje språk för med sig mera än talade och skrivna ord. Man får insikter i och lär sig saker långt ifrån den egna jordtorvan.

Var och en har rätt att tala vilket språk som helst. Det behöver inte ens påpekas. Jag kommer att välja mitt språk fritt också i fortsättningen. Här hukas inte!