Den frågan får man förvånande ofta! Jag brukar kontra med att fråga om icke-lärare får lön under sin semester. Eller dygnet runt trots att de sover sisådär 8 timmar.

Lärarlönen betalas för utfört arbete och fördelas jämnt på hela året. Det kan väl inte förvåna någon. Så är det med andra människors löner också. Det att någonting speciellt skulle gälla lärarlönerna, det kan jag inte förstå. Det är som om vi skulle stå och snurra på någon sorts vev och bara skörda in fyrk när veven roterar!

Missförstånd kan korrigeras. Det som gör saken allvarlig är att byråkrater som vill spara, inte förstår saken så mycket bättre. Man planerar ta bort ”sommarlön” av visstidsanställda lärare. Det finns ingen ”sommarlön”. Man kräver alltså att löntagaren ska jobba som förr, men få en mindre lön, vilket strider mot avtal, paragrafer och sunt förnuft.

Vanda gjorde motsvarande beslut för över tio år sedan. Vad ledde det till? Jo, många lärare sökte sig bort från staden. Detta gäller även bloggaren! Man jobbar inte med själ och lust för en kommun som behandlar en så.

Det kunde vara på sin plats för Helsingforsbyråkraterna att tänka om! Respekt och god vilja att göra sitt bästa är inte självklarheter! Det är någonting man måste vårda sig om. Från alla håll!