Inom fysiken talar man om komplementära egenskaper i fysikaliska system. Till exempel strålning kan ha både partikel- och vågkaraktär. Då den ena av dessa observeras, förlorar vi kontrollen över den andra. Om vi observerar strålningens vågkaraktär, kan vi inte i detalj observera den som ett partikelflöde och tvärtom.

Ett närbesläktat fenomen är Heisenbergs osäkerhetsrelation. En partikels läge och hastighet (egentligen rörelsemängd, men låt gå) är komplementära egenskaper. Om vi observerar läget i detalj, vet inte riktigt hur partikeln efter det rör sig och tvärtom.

Utan att gå djupare in i dessa fysikaliska filosofier, tycker jag att man kan se flera komplementära egenskaper ute i den stora världen. Ett exempel är begreppen frihet och demokrati, som ju bland krävs av individen i en och samma mening. Om vi kräver frihet att göra vad sjutton vi vill hela tiden, naggar vi demokratin i kanten. Enligt demokratiska spelregler måste majoritetens beslut gälla och efterföljas. Detta ger den personliga friheten mindre spelrum.

På det personliga planet hittar man också exempel. En stor personlig lycka upplevd genom bra relationer till familjemedlemmar kan ge upphov en okontrollerbar mängd oro över samma personer hälsa och välfärd t.ex.

Det må vara så att om vi är lyckliga idag, får vi betala för det i morgon. Ett är ändå säkert. Om vi inte satsar på fungerande personrelationer och annat gott i livet, då har vi inte heller del i glädjeämnen, lycka (vad det nu är), positiva upplevelser, ett roligt arbete osv. Man måste VÅGA leva sitt liv!