Nyheter från bibelbältet i USA läcker ut i världen och startar diskussioner både här och där. Det verkar otroligt att 40 % av amerikanerna bokstavligen tror på den kristna skapelseberättelsen och förkastar utvecklingsläran.

Har de inte rätt att göra det? Jo. Det har de! Det de inte, enligt bloggarens mening, har rätt att göra, är att kräva samma uppfattningar av andra och tvinga lokala skolor att undervisa intelligent design eller ”bokstavlig skapelse” i stället för den vetenskapliga världsbild vi människor kan bygga upp, oberoende av religiös tro. Man kunde gå längre och påstå att vetenskap kan samexistera med vilken sansad religiös uppfattning som helst!

Jamen det där gäller väl amerikanerna? Inte kommer väl sådana idéer hit? Säg inte det. Bloggaren har vid två tillfällen fått delta i happeningen ”British Advancement of Science”, en gång Liverpool, en gång i Guildford. Där behandlar man en massa olika vetenskaper. Naturvetenskaper, filologi, humaniora och religion! Den religiösa diskussion man för är högintressant. Det finns starka inslag i diskussionen, som påbjuder att religion ska ut ur det brittiska skolsystemet eftersom de amerikanska kristet fundamentalistiska idéerna börjar sprida på sig och landstiga i Storbritannien! I Frankrike har man ju redan gjort den här separationen!

Finland? Jag skulle ogärna se ämnet religion portförbjudas i skolorna. Är samtidigt oroad över att fundamentalism visar sig också här, för det gör den! Det gäller att ha ögonen öppna!

Religiösa övertygelser ska inte klämmas på oss. De ska grunda sig på individens egna val och funderingar och respekteras som sådana! Jag har sett argumentering, där man beklagar sig över att vetenskap och religion ställs i motsatsförhållande. Jag tror inte att de behöver göra det. Snarare är det så att de har en mycket obetydlig gemensam kontaktyta! De behandlar olika världar, för att nu uttrycka saken lite flummigt.

Den vetenskapliga världen behöver i alla i långa loppet. Den religiösa om det är vårt val!