Så länge bloggaren har jobbat som lärare, har kolleger och andra påstått att dagens ungdom inte kan det ena och inte behärskar det andra. Ingenting har i det här fallet ändrats under de senaste 30 åren. Klagovisan har varit densamma hela tiden. När jag själv var gymnasieelev, idiotförklarades vi unga ofta av äldre – vanligen på ett ytterst opedagogiskt sätt.

Jag är av den uppfattningen att människans förstånd och intellekt är mer aller mindre konstant. Vi kan förstås övas upp till olika färdigheter, men potentialen kan knappast ändras snabbt från generation till generation. Det kan hända att dagens ungdom överlag kan vissa saker sämre än förr, men de ar säkert tagit in det på annat.

Jag tycker mina elever har en hel del färdigheter och kunskaper jag själv saknade i deras ålder. De kan t.ex.betydligt mera om fysik och matematik än jag gjorde, och jag var inte svag på den fronten minsann.

Jag skulle också ha lust att påpeka för en del äldre kolleger och andra, att unga de för x år sedan skällde på, idag ofta har gjort strålande yrkeskarriärer. Så okunniga kan de knappast ha varit!!

Det är kanske lite absurt det här, med att vi äldre ska bedömma, utvärdera och stämpla samhällets unga – somliga professionellt, andra bara aus Liebe zur Kunst. Man borde inse att världen ändras, och att vi äldre inte alltid har de ideala förutsättningarna för att kunna utvärdera perfekt.

Det är klart att lata och slöa individer finns i alla generationer, men driftiga, kunnigas, smarta och kanske nytänkande ungdomar finns det gott om. Och det är BRA!