Skolnätsfrågan i Helsingfors har fått igång en stor debatt, bland annat i Facebook. I och för sig är det bra, men stora diskussioner tenderar att köra över andra saker.

Ett aktuellt problem som är minst lika jobbigt, är det faktum att samhället sparar på skolans bekostnad. Finansieringen av gymnasieskolan stryps mera från år till år. Bloggaren vet att pengarna i samhället inte vill räcka till, men att spara på unga idag måste påverka framtiden!! Det här är ett problem NU. Vi behöver inte vänta flera år på att det ska bli aktuellt.

Vi står nu inför det faktum att guldkanten i undervisningen försvinner. Snart kan bara obligatoriska kurser förverkligas och det ganska glest. Samtidigt förväntas studerande klara av skolan på utsatt tid. Stressigt. Bloggaren är lycklig över att inte vara ung idag!

Ute i Europa understöds skolor av sponsorer! Jag frågar mig om inte vi i Finland skulle vara mogna att gå in för privat finansieringshjälp?? Om politikerna inte kan ta hand om de ungas intressen, är det kanske dags att tänka om!