Vårens skrivningar är avklarade. Någonting intressant den här gången? Jo minsann!

CAS-teknik fick nu användas. Vad ledde det till? I matematik fanns det uppgifter som direkt kunde lösas med en avancerad räknare! Fick man poäng för det? Jo! Man måste bara motivera med att nämna användandet av räknaren.

I uppgift 1 a och b räckte det med att hänvisa till räknaren!

Hur var det i fysik? Där fick man INTE göra så. Man var tvungen att nogsamt skriva ut matematiska delsteg!!

Det här betyder alltså att en rigorösare matematisk behandling krävs av fysikerna än av matematikerna!!!!

Jag förstår bara inte! Sedan klagar man på brist på studenter i bl.a. tekniska ämnen.

SE-nämnden har som känt problem med bedömningar, översättningar osv. inom de olika ämnena. Det ser också ut att vara si och så med koordinationen mellan läroämnen.

Nämnden prickades av JO för bristande insyn i bedömningsfrågor. Har någonting hänt? Det återstår att se!

Fy katten för diktaturer av olika slag. Det gäller också byråkratdiktatur av det här slaget!